Home Велес 2014 година негативна за Велес, бројот на починати наспроти новородените е поголем...

2014 година негативна за Велес, бројот на починати наспроти новородените е поголем за 62

45
0
SHARE

Голема смрттност е регистрирана во Велес на крајот од минатата година. Ова го регистрирал Државниот завод за статистика. Во последното тримесечје од лани, евидентирана е голема разлика меѓу новородени и починати. 

Според податоците на Статистика, во месеците октомври ноември и декември, во општина Велес имало 124 новородени додека во истиот период починале 186мина. Со ова Државниот завод за статистика во извештајот за движење на населението, во Велес евидентиран е негативен природен прираст од 62.

Новородени                                  Починати                              Природен прираст Велес

124                                                 186                                          -62

Инаку според податоците на Државниот завод за статистика, негативен природен прираст во Велес е забележан и на почетокот од годината. Тогаш разликата меѓу новородени и починати е 45. Негативниот прираст продолжил и во второто тромесечје од годината. Тогаш значително е намалена разликата. Така во месеците април, мај и јуни евидентирани се 144 новороденчиња додека починале 145 мина.

Новородени                                   Починати                      Природен прираст Прво тромесечје

137                                                  182                                  -45

Новородени                                  Починати                      Природен прираст Трето тромесечје

144                                                 145                                  -1

Податоците на Статистика откриваат дека во летните месеци е забележан позитивен прираст на населението во Велес. Тогаш бројот на новородени бил за 23 поголем од бројот на починати.

Новородени                                  Починати                    Природен прираст Второ тромесечје

147                                                 124                                +23

Инаку Државниот завод за статистика, природниот прираст на население го следи во четири интервали од годината. Објавува тримесечни извештаи со бројки на новородени и починати. Трето тромесечје позитивен со 23 Второ негативен со -1 Прво негативен со -45

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here